Aby si nás příroda zase oblíbila.

Zelené produkty

Zdravé potraviny potřebují zdravou planetu.

Aneb přichází nová éra nakupování potravin.

Udržitelnost. Slovo, které se v několika posledních letech skloňuje čím dál častěji, a přesto je pro mnohé stále velkou neznámou. BILLA si uvědomuje, že je její odpovědností udržet rovnováhu mezi čerpáním přírodních zdrojů a schopností životního prostředí tyto zdroje přirozeně obnovovat. Ačkoliv potraviny patří mezi nejcennější zdroje naší planety, potřebujeme je téměř všichni každý den. Je proto nezbytné se na náš sortiment podívat ze čtyř úhlů pohledu. Prvním je garance důstojné lidské práce a ekologicky šetrného původu, za které ručí mezinárodně uznávané certifikace, které takový původ pravidelně monitorují. Dalším faktorem je zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat, na kterých stojí celá živočišná produkce masných a mléčných výrobků a hledání alternativ k těmto produktům na bázi rostlinných zdrojů. Udržitelnou alternativou k těmto výrobkům je dlouhodobé rozšiřování nabídky produktů na bázi rostlinných proteinů, které jsou dnes již chuťově téměř nerozeznatelné od běžných masných produktů. Klíčovým aspektem při výrobě potravin je odpovědné čerpání přírodních zdrojů a ochrana biodiverzity. Je naším závazkem pro další generace zachovat zdravou organickou půdu, čisté vodní zdroje, a chránit jedinečnou rozmanitost naší přírody, která v posledních dekádách dramaticky mizí. Nezbytným prvkem ochrany zdrojů je také co nejefektivnější udržení materiálů vyrobených z fosilních zdrojů v oběhu, což je nosnou myšlenkou principu cirkulární ekonomiky. V neposlední řadě se soustředíme na sortiment zdravého životního stylu a rozšiřování nabídky produktů s vyváženými nutričními hodnotami. Jenom zdravá planeta generuje skutečně zdravé potraviny, proto je ten nejlepší čas na Plán B.

Důstojná lidská práce a udržitelná produkce potravin

Spokojeným lidem záleží na zdraví planety

Záleží nám na tom, aby naše produkty vznikaly za dodržení principů odpovědných k životnímu prostředí a garantovaly etické pracovní podmínky pěstitelů, včetně jejich spravedlivé odměny.

Spokojeným lidem záleží na zdraví planety
česnek
otazník
rajče paprika

Je pro vás důležité, aby potraviny a výrobky, které nakupujete, vznikaly za etických podmínek a byly šetrné k životnímu prostředí?

Podívejte se, s jakými certifikacemi se u nás můžete nejčastěji setkat.

Životní podmínky zvířat a rostlinné alternativy

Každé zvíře si zaslouží důstojný život

Každé zvíře si zaslouží důstojný život

Zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat a respekt k jejich přirozeným potřebám pro nás hraje zásadní roli. Dodržování těch nejpřísnějších zásad nabízí živočišné produkty naší privátní řady BILLA BIO.

BILLA naše Bio

Končíme s klecovými vejci

Jako první kamenný řetězec v Česku jsme se zavázali k ukončení prodeje vajec z klecových chovů nejpozději do konce roku 2023. Aktuálně je již více jak 60 % našeho sortimentu vajec z bezklecových chovů. Současně pracujeme i na nahrazení klecových vajec jako ingredience v našich privátních značkách.

Končíme s klecovými vejci
Není maso jako maso

Není maso jako maso

Významný potenciál vidíme do budoucna také v produktech s rostlinným původem, které jsou alternativou k těm živočišným, a chuťově i nutričně jsou již dnes téměř k nerozeznání.

Ochrana zdrojů a biodiverzity

Do roku 2030 se zavazujeme nahradit všechny obaly našich privátních značek za plně recyklovatelné, opakovaně použitelné, či kompostovatelné.

Zaměření se na recyklovatelnost obalů a využívání již recyklovaných materiálů pro výrobu nových je v současné době tím nejefektivnějším krokem, jak minimalizovat jejich dopady na životní prostředí.

Michaela Česneková Manažerka pro klíčové zákazníky EKO-KOM
Michaela Česneková
Jaká spotřeba je třeba

Jaká spotřeba je třeba

Spotřeba přírodních zdrojů jako je sladká voda, půda a suroviny, celosvětově roste. Jsme proto v této oblasti aktivní a dlouhodobě pracujeme s celým dodavatelským řetězcem na snižování spotřeby zdrojů a minimalizaci dopadu při jejich čerpání na životní prostředí. Současně zkracujeme přepravní vzdálenosti při přepravě potravin. Už dnes je 72 % zboží na prodejnách českého původu, a pro opravdové patrioty nabízíme jedinečné produkty pod značkou REGIONÁLNĚ, kde naši zákazníci najdou lokální produkty, které putují od výrobce do našich prodejen maximálně několik desítek kilometrů a mají tak minimální uhlíkovou stopu. Našimi dalšími privátními značkami výhradně českého původu jsou ČESKÁ FARMAVOCÍLKA.

loga

Obaly a cirkulace zdrojů

Obal chrání. Ať už potravinu před rychlou zkázou či poškozením při manipulaci. Ale obal má také svůj dopad na životní prostředí, proto podnikáme již dnes řadu kroků, které maximálně využívají recyklované a recyklovatelné materiály, snižujeme obalovou gramáž, a v neposlední řadě podporujeme opakovaně použitelné obaly tam, kde je to bezpečné. Například ztečením gramáže u lahví CLEVER ročně šetříme více jak 12 tun plastu. Už dnes obsahuje většina PET lahví v privátních značkách 25 % recyklovaného RPET. Dalších téměř 40 tun plastu ročně šetříme redukcí obalu cherry rajčat BONVIA, která mají nově 100% recyklovaný (RPET) a plně recyklovatelný obal.

BILLA Bon Via Clever
Energie
Energie

Celopapírové sáčky na pečivo

Další novinkou, kterou zavádíme jako první obchodní řetězec v Česku, jsou celopapírové sáčky na pečivo, které obsahují 50 % recyklovaného papíru, díky čemuž šetříme primární zdroje a energie nezbytné pro jejich výrobu. Samozřejmostí je certifikace FSC. Pro naše zákazníky je tak nově velmi jednoduché tyto sáčky vytřídit, jelikož patří do kontejneru na papír.
Eliminací plastového okna navíc ušetříme až 18 tun zbytného plastu.

koláž z tašek

Používání resáčkysáčků a resáčkytašek v BILLA vítáme!

Více než 70% zákazníků ale uvádí, že je vždy před cestou na nákup zapomene doma.
Proto jsme pro vás připravili několik tipů, jak na ně nezapomínat.

1 reSáček

Jezdíte na nákup autem? Mějte v rezervě resáčky a retašky i tam.

2 Mobilní aplikace

Stáhněte si aplikaci BILLA Czech, která vám pomocí notifikací bude resáčky a retašky připomínat.

3 reTaška

Mějte z každého nákupu bez zbytečných obalů radost! I na tu si zvyknete a pomůže vám na resáčky a retašky myslet.

4 reSáček

Dejte si sami pro sebe 30denní výzvu, během které budete na sáčky pamatovat. Přesne tak dlouho trvá osvojit si nový zvyk.

5 reSáček

Zapojte celou rodinu! Partnera nebo děti. Právě dětem často na životním prostředí záleží nejvíce. Jistě vám před každým nákupem nadšeně připomenou, abyste resáčky a retašky nezapomněli.

6 Klíč

Pro sáčky a tašky si najděte doma vhodné místo, kam je budete vždy po nákupu ukládat. Ideální je třeba předsíň. Na nákup si s sebou berete i klíče a peněženku, přidejte resáčky a retašky.

reSáček

resáčkysáčky na ovoce a zeleninu

Od listopadu 2020 najdou naši zákazníci v sortimentu ovoce a zeleniny recyklované sáčky z polyesteru k opakovanému používání. Sáčky obsahují více jak 80 % recyklovaného RPET, mají certifikaci pro přímý styk s potravinou a certifikaci o udržitelné výrobě Global Recycled Standard, nosnost až 2 kg potravin, jsou pratelné (na 30°) a po konci jejich životnosti je možné je vhodit do kontejneru na textil. Tyto sáčky mají ambici postupně snižovat spotřebu mikrotenových sáčků na našich prodejnách, která se v ročních číslech pohybuje kolem čtvrt miliardy jen zřídka recyklovatelných sáčků ročně. Pokud bychom tyto za rok spotřebované mikrotenové sáčky vyskládaly za sebe, obepnuly by zemský rovník téměř dvakrát, což z nich dělá jeden z nejužívanějších typů jednorázových obalů vůbec.

reTaška

retaškytašky aneb
jsou ty papírové skutečně ekologické?

Na podzim roku 2019 jsme se odhodlali k významnému kroku, a na základě studie provedené Vysokou školou chemicko-technologickou jsme jako jediný řetězec v Česku vyřadili z prodeje papírové tašky. Důvodem pro toto rozhodnutí jsou výsledky studie, ze kterých vyplývá, že plastová taška, je-li používána opakovaně, na konci své životnosti je správně vytříděna a následně recyklována, má výrazně nižší ekologickou stopu než taška papírová či bavlněná. Závěr studie označil tašku vyrobenou z polyesteru jako tu s nejnižšími dopady na životní prostředí. Proto i tuto tašku, vyrobenou jak jinak než z recyklovaného materiálu, najdete u nás v nabídce. Tímto recyklovaným materiálem je navíc plast vylovený z oceánu, a jeho podíl v tašce je použit v té největší možné míře, tj. 70-90 %. I tímto krokem poukazujeme na závažnost plastového odpadu, který pronikl do volné přírody, a proti kterému budeme i nadále aktivně vystupovat a podpoříme řadou projektů vedoucích k jeho odstraňování a prevenci jeho vzniku.

Recyklovaný polyester je pro výrobu resáčkůretašek tím nejekologičtějším materiálem. Je dokonce šetrnější než biobavlna nebo papír. S každým opakovaným použitím pomáháme přírodě.

doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD., MBA
 • Děkan fakulty environmentálních studií, VŠCHT
 • Odborník na analýzu životního cyklu produktů
doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD. MBA

Otestujte si své znalosti

čára
Otázka 1/6
 • Kolik tun plastu vylovených z oceánu jsme v BILLA použili na výrobu re-tašek?
 • Pro výrobu našich žlutých odnosných tašek bylo z oceánu vyloveno 15 tun plastového odpadu. Snížili jsme díky tomu množství plastů, které tvoří v oceánech takzvané „plastové ostrovy“. Ten největší je v Tichém oceánu a je velký jako Francie, Španělsko a Německo dohromady. Pravidelným používáním retašek přispějete nejen k čistšímu oceánu, ale předejte tak i vzniku dalšího plastového odpadu. Vlastnosti plastů vylovených z oceánu samozřejmě i nadále sledujeme, a osvědčí-li se dlouhodobě, chceme tento unikátní zdroj využít i v dalších oblastech našeho podnikání.
 • Kolik procent lidí se domnívá, že papír je nejekologičtějším obalem?
 • Pro výrobu papíru je používána celulóza ze stromů. Jeho výroba a transport jsou také velmi energeticky náročné. V Bille proto nenajdete papírové tašky, ale pouze ty z recyklovaných plastů, které jsou v tomto ohledu ekologičtější. Jejich opakovaným použitím potom jejich ekologickou stopu nadále snižujete. I z toho důvodu preferujeme v případě papírových obalů recyklované a plně recyklovatelné obaly s patřičnými ekologickými certifikacemi. Třeba naše sáčky na pečivo, které lze třídit do papírového odpadu včetně průsvitného okénka z celulózy.
 • Mikrotenové sáčky se v ČR běžně recyklují.
 • Mikrotenové sáčky se v ČR nerecyklují spíše výjimečně. Jejich recyklace je finančně nákladná a výkupní cena recyklátu s ohledem na jejich minimální gramáž velmi nízká. Často tak končí ve spalovnách, či v horším případě na skládkách a volné přírodě. Omezíte-li jejich používání, přírodě značně pomůžete. S námi můžete prostřednictvím používání resáčků snížit spotřebu těch jednorázových, kterých průměrný český zákazník ročně spotřebuje až 400 kusů. V celkovém objemu se v našich prodejnách ročně spotřebuje tolik mikrotenových sáčků, kolik by obepnulo zemský rovník hned dvakrát!
 • Kolik plastu by se ušetřilo, kdyby 30 % zákazníků BILLA přestalo používat jednorázové plastové sáčky a nahradilo je resáčky?
 • Uvědomujeme si, kolik plastového odpadu vzniká. Nejčastěji však obal prodlužuje trvanlivost a čerstvost a chrání produkt při přepravě, nevzniká tak díky němu odpad potravinový. Velké množství obalů ale můžeme nahradit lépe recyklovatelnými a analyzujeme i produkty, kde je lze zrušit úplně. Vy nám můžete ale pomoci už dnes, jen na taškách a sáčcích můžeme společně ušetřit ročně desítky tun mnohdy zbytného plastového odpadu.
 • V kolika procentech nákupů aktuálně zákazníci používají resáčky nebo nepoužijí žádný sáček?
 • Každý ušetřený kus se počítá. Protože víme, že i vám na přírodě záleží, uvedli jsme v roce 2020 do prodejen resáčky, se kterými můžete pomoci spotřebu jednorázových plastů snížit. Ty už používají dvě procenta z vás! Věřte nebo ne, i to je na začátek dobrý výsledek. Nezapomínejte resáčky doma a inspirujte každým nákupem i ostatní zákazníky.
 • Kolik vytříděného plastového odpadu je v ČR ročně recyklováno?
 • Jen třídění odpadu již nestačí, protože jeho objem dlouhodobě narůstá a je proto lepší mu v některých případech zcela předcházet. O řadu plastů není na zpracovatelském trhu zájem, a tak se nejčastěji recyklují plastové PET lahve, některé druhy transparentních fólií či pevných průhledných obalů, dále tzv. „kelímkovina“ či pevné obaly z drogistického zboží. K recyklaci a dalšímu využití míří v průměrně pouze 30 % všech vytříděných plastů. I tak je velmi důležité odpad třídit! Dlouhodobě proto ve spolupráci s dodavateli pracujeme na snižování prodeje produktů balených v obtížně recyklovatelných obalech a přinášíme řešení, díky kterým můžete pomoci se snížením spotřeby obalů i vy – naši zákazníci.
 • Tvoje úspěšnost je%

Zdravý životní styl a vyvážená strava

Zdravá a speciální strava

Zdravá, pestrá a speciální strava je v hledáčku stále většího množství zákazníků. Proto nabízíme řadu potravin splňující kritéria zdravého životního stylu. Současně u privátní značky FREE myslíme na naše zákazníky vyžadující speciální stravu, ať už bez lepku či laktózy

Free
Energie