Aby si nás příroda zase oblíbila.

Energie, Klima a Životní prostředí

Klimatická změna je velkou hrozbou pro celou planetu.

Vítejte v antropocénu, věku lidí.

Po klimaticky stabilním holocénu tento nový termín označuje období zhruba od padesátých let minulého století, ve kterém lidstvo svoji činností začalo významně ovlivňovat funkce zemského ekosystému. A ačkoliv změna klimatu probíhala na naší planetě od jejího počátku, člověk dokázal, že je schopen tyto změny akcelerovat už v horizontu několika dekád. V současnosti se nabízí dvě části řešení. Prvním je přehodnotit způsob současného rozvoje založeného především na neomezeném ekonomickém růstu a nově zohlednit udržitelné principy podnikání akcentující vliv firemních rozhodnutí na životní prostředí a společnost. Druhou částí řešení je adaptace na změny, které jsou velmi pravděpodobné, či dnes už spíše nevyhnutelné. BILLA proto v rámci své nové udržitelné strategie představila Plán B.

CO2

Do roku 2040 se zavazujeme dosáhnout uhlíkové neutrality ve všech našich provozech a do roku 2030 snížíme emise skleníkových plynů o 30 %.

Energie

Neustále snižujeme naší energetickou náročnostEnergie

V rámci oblasti energetické účinnosti se snažíme neustále snižovat svou spotřebu energie na metr čtvereční prodejní plochy. V tomto procesu klíčovým způsobem přispíváme k ochraně klimatu. BILLA ve svých obchodech používá především energii pro chlazení a osvětlení. Od roku 2012 došlo ke snížení spotřeby energii o 44 %, konkrétně elektřiny o 19 %, plynu o 37 % a dálkového tepla o 79 %. Dlouhodobě také využíváme nejmodernějších technologií k zamezení tepelných ztrát. Samozřejmostí je 100% využívání odpadního tepla vzniklého při chlazení našich regálu s chlazeným či mraženým zboží k vytápění prodejny.

Energie

Klima

Bez slunce to nepůjde

Bez slunce to nepůjde

Abychom dosáhli našeho ambiciózního cíle být uhlíkově neutrální již za necelých 19 let, neobejdeme se bez většího zastoupení čistých zdrojů energie. V roce 2021 tak začneme s instalací fotovoltaických panelů na střechu našeho chlazeného skladu v Modleticích.

Emise nám nevoní

Abychom urychlili dosahování cíle uhlíkové neutrality, je nezbytné se zaměřit i na množství emisí, které ročně vyprodukujeme. Už za 9 let je snížíme o necelou třetinu, a nastoleném trendu budeme pokračovat. Zaměříme se na hledání alternativních pohonů naší logistiky a stejnou optikou nahlédneme i na náš vozový park. Dlouhodobě budeme také navyšovat podíl odebíraných energií z obnovitelných zdrojů.

Emise nám nevoní

Životní prostředí

Jídlem neplýtváme

Jídlem neplýtváme

V oblasti potravin se BILLA snaží udržet procento potravinových ztrát na minimu. Nejmodernější automatizované systémy a procesy objednávek jsou v kombinaci s krátkými přepravními vzdálenostmi a bezproblémovým chlazením výchozím předpokladem pro minimalizaci neprodaného zboží. Dalším způsobem, jak omezit potravinové ztráty, je spolupráce s potravinovými bankami a dalšími neziskovými organizacemi. Poslední fází zpracování potravinového odpadu je svoz příslušných odpadů do bioplynových stanic a kompostáren k dalšímu využití.

Kdo kolik vyplýtvá?

 • 53% - Domácnosti
 • 19% - Zprac. průmysl
 • 12% - Stravování
 • 11% - Výroba
 • 5% - Obchod

Ročně se vyhodí do odpadu

 • Svět - 1,6 miliardy tun jídla
 • Evropa - 89 milionu tun jídla
 • Česko - 830 000 tun jídla

Česko

 • Potraviny vyhazují 3/4 českých domácností
 • Potravinový odpad tvoří 30 % veškerého odpadu českých domácností
 • Ročně vyhodí česká domácnost jídlo za 20 000 Kč (měsíčně za 1700 Kč)
otazník

Víte, že v našich prodejnách máme úseky se zlevněnými potravinami s blížícím se datem minimální trvanlivosti?

Můžete tak ušetřit 25 nebo 50 % z původní ceny a ještě potravinu svým nákupem a následným zpracováním uchránit před zkázou.

Tyto potraviny jsou označené kulatou samolepkou s popisem

samolepka

Třídíme a posíláme odpad k dalšímu zpracování

Důsledně dbáme také na správné třídění odpadů z našich provozů, ale v první řadě usilujeme už o prevenci vzniku odpadů. Z našich provozů vygenerujeme značné množství odpadních fólií a kartonových krabic, které následně putují k dalšímu zpracování.

Třídíme a posíláme odpad k dalšímu zpracování

Hodnota materiálů

Jsme si vědomi vzácnosti zdrojů a materiálů, které získáváme z přírodních zdrojů. Proto neustále hledáme cesty jak využívat co největší množství druhotně zpracovaných/již recyklovaných surovin a přispět tak k principům cirkulární ekonomiky.

Recyklované košíky

Zavádíme nové recyklované košíky, které obsahují 75-95 % recyklovaného plastu, díky čemuž šetříme primární zdroje (v tomto případě ropu), energie, a vodu nezbytné pro jejich výrobu. Vyrábět z druhotných surovin se vyplatí.

Recyklované košíky

Regálové děliče

Do nových prodejen instalujeme už pouze 100% recyklované regálové děliče, na zbylých prodejnách je obměníme v momentě, kdy ty stávající doslouží. Nové děliče z rPETU neboli druhotných surovin vydrží stejně dlouho jako ty původní, používat se tedy budou zhruba 5 let. Nově mají černou barvu, zatímco stávající varianty byly průhledné. Tímto krokem ročně ušetříme 28 tun primárního plastu.

Regálové děliče

Digitální cenovky

ZVšudypřítomná digitalizace proměňuje řadu oblastí života a setkáváme se s ní doslova na každém kroku. Projekt digitálních cenovek má ambici nahradit stávající papírové, jejichž pravidelně obměňované množství zatěžuje životní prostředí. Do konce roku 2021 budou elektronické prodejny už na 75 našich prodejnách (31 %) a v příštím roce takto dovybavíme dalších 20 obchodů.

Digitální cenovky

Víte, že

Papír

Ročně díky nim ušetříme více než 2 250 000 listů papíru velikosti A4.

Papír

Dalších téměř 250 000 listů papíru A5.

Strom

Z jednoho vzrostlého stromu lze vyrobit až 80 tisíc papírových archů A4.

Srdce

Instalací elektronických cenovek v 11 prodejnách tak každoročně uchráníme před pokácením 28 vzrostlých stromů.

Účtenky

Uvědomujeme si dopady délky papírových účtenek na životní prostředí. Proto se zavazujeme k jejich postupnému zkracování na nezbytné minimum, a dále k jejich částečné digitalizaci v naší mobilní aplikaci.

Účtenky