Zaměstnanci

Zaměstnanci

BILLA vždy stála a bude stát na lidech, kteří ji spolupomáhají utvářet.
Děkujeme, že rostete s námi.

Šárka Brennerová Head of Business Partnering
Šárka Brennerová

Reagujeme na aktuální dění

V posledních dvou letech život našich zaměstnanců ovlivňuje zejména COVID-19. Proto jsme jim poskytli například dostatek ochranných a preventivních pomůcek (více viz níže). Kromě toho u nás našli jistotu a stabilitu, kterou v těžké době potřebovali.

Aktuálně se kromě neustálé podpory našich stávajících zaměstnanců zaměřujeme také na nabídku volných pozic uprchlíkům z Ukrajiny. Vedle potravinové pomoci a dalších aktivit je toto to nejmenší, co pro lidi v nouzi můžeme udělat.

Reagujeme na aktuální dění
Zaměstnanec

Oceňujeme zaměstnancegraf

Od ledna 2022 jsme zvýšili příspěvek pro zaměstnance prostřednictvím programu „benefitní cafeterie“ až na 12 000 Kč ročně.
Od dubna 2022 jsme znovu navýšili mzdu zaměstnanců prodejen – v průměru až o 10 %.

Záleží nám na lidech!

Našim zaměstnancům nabízíme plné i zkrácené úvazky, díky kterým mohou lépe skloubit pracovní a rodinný život. Práci u nás seženou všechny věkové kategorie, máme zaměstnance se základním i vysokoškolským vzděláním. Našemu nejmladšímu zaměstnanci v pracovním poměru je 17 let, nejstaršímu 78 let. V letech 2016 a 2018 jsme získali ocenění ve Středočeském kraji v soutěži Stejná šance za společensky odpovědné chování firmy v oblastizaměstnávání OZP. Pravidelně se zapojujeme do dobročinných projektů.

Volná místa

 • ruka

  nediskriminujeme

  věk, pohlaví ani původ

 • cena

  získáváme ocenění

  v projektu Stejná šance

 • úvazek

  různé druhy úvazků

  pro zajištění rovnováhy mezi pracovním a osobním životem

hodnoty

Hodnoty a kultura

Firemní kultura v naší společnosti je založena na důvěře a respektu. Netolerujeme diskriminaci na pracovišti, ať už z pohledu rodinného stavu zaměstnanců, jejich etnika, věku, národnosti, náboženství, rasy, pohlaví, sociálního původu, politického vyznání, či sexuální orientace.

diverzita

Diverzita a rovné příležitosti

Demografický vývoj, globalizace, a zásadní změny společenských hodnot vytváří stále rozmanitější společnost. Rozmanitost může firmě přinášet přidané hodnoty hned v několika ohledech: odbourává předsudky, podporuje kreativní prostředí, a obohacuje firemní kulturu.

ochrana

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

V průběhu epidemie COVID–19 je ochrana zdraví ještě důležitější než kdy dříve. Tato oblast zahrnuje předcházení pracovním úrazům a prevenci.

ochrana zdraví

Ochrana zdraví a bozp během pandemie COVID-19

V průběhu epidemie COVID-19 ještě důležitější než kdy dříve.

Zajistili jsme:

 1. Ochranná plexiskla na prodejnách
 2. Zvýšenou dezinfekci
 3. Dostatek ochranných pomůcek (roušky, respirátory)
 4. Podporu zdraví zaměstnanců – vitamíny, ovoce, pitný režim
 5. Samotestování zaměstnanců
rozvoj

Rozvoj a kariérní růst

Rozvoj a kariérní růst našich zaměstnanců hraje klíčovou roli v naší strategii udržitelnosti. Nabízíme proto našim zaměstnancům širokou škálu vzdělávacích a školicích programů, jejichž cílem je pomoci v jejich osobním i profesním růstu. Máme propracovaný systém odborné certifikace a podporujeme obsazování volných míst z řad interních kandidátů.

srdce

Práce a životní fáze zaměstnance

Našim zaměstnancům vycházíme vstříc, protože víme, že každý potřebuje občas pomocnou ruku.
Například:

 1. Když se stěhujete, najdete si práci v Bille i v novém bydlišti
 2. Když potřebujete upravit směny – například z důvodu péče o dítě nebo jinou osobu blízkou
 3. Když potřebujete změnit pozici – například ze zdravotních důvodů