Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Ovocné aleje

Chceme navrátit české krajině její původní ráz, ke kterému ovocné stromy patří již stovky let. Zavázali jsme se proto k výsadbě ovocných stromů již v pěti lokalitách, čímž chceme pomoci tamní biodiverzitě a přispět ke schopnosti krajiny zadržovat vodu a zabraňovat půdní erozi.

Říčany
Pilotní projekt
2018

Říčany

Sad předán obyvatelům v roce 2019. V roce 2020 byl vytvořen druhý sad v této lokalitě.

Kolín
Investice
1,5 milionu Kč

Kolín

Výsadba 36 stromů a revitalizace naučné turistické stezky Borky s informačními cedulemi a altánem.

Stáhnout brožuru
Srnčí
Investice
1,5 milionu Kč

Srnčí

Výsadba 54 původních odrůd stromů, z toho 22 odrůd vzácných.

Stáhnout brožuru
Holešov

Holešov

V zámeckém sadu pomáháme s revitalizací a vysadíme celkem 282 ovocných stromů.

Stáhnout brožuru
Zábřeh

Zábřeh

Na kopci Humenec vysadíme nový ovocný sad a vybudujeme vyhlídkové místo se skluzavkou.

Stáhnout brožuru

Víte, že staré sady a aleje ovocných stromů tvoří důležitý biotop pro velké množství vzácných druhů hmyzu?

Aleje také vytvářejí typický krajinný ráz, který se v posledních letech ničí jejich kácením s odkazem na bezpečnost na silnicích. Ovocné stromy přinášejí příjemný stín a zajišťují vláhu, zvyšují pestrost krajiny a na své květy lákají širokou paletu opylovačů.

ptáček

Partnerství se záchrannými stanicemi

V říjnu 2020 jsme se stali partnery Národní sítě záchranných stanic. Tímto krokem chceme přispět k ochraně české přírody a jejích druhů, které žijí všude kolem nás. Záchranné stanice ročně přijmou více než 25 tisíc zvířecích pacientů, z nichž je možné ještě zachránit jen zhruba 60 %.

Jedinečná biodiverzita naší země je v ohrožení. Do zemědělské krajiny¨je nutné navrátit vodu a tomu pomůže třeba i výsadba ovocných sadů a alejí. U divoce žijících zvířat je důležitá především ochrana jejich přirozeného prostředí. Ale i záchrana každého jednotlivce – je jedno zda vzácného či běžného druhu – má stále svůj velký význam.

Petr Stýblo Ředitel Kancelář Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo

Hodnota jídla je pro různé sociální skupiny odlišná.

Dlouhodobě proto klademe důraz na prevenci plýtvání s potravinami a podporujeme aktivity vedoucí k silnějšímu uvědomění si společenské a ekologické hodnoty potravin. Současně spolupracujeme s potravinovými bankami a dlouhodobě hledáme způsoby, jak potraviny darovat i dalším neziskovým organizacím.

Podpora

V atypickém roce 2020 jsme podpořili v boji proti pandemii i naše zdravotníky přísunem ovoce. Od loňského března do dnešního dne jsme obdarovali tyto nemocnice: FN v Motole, Nemocnice Na Homolce, Nemocnice Mariánské Lázně, Nemocnice Teplice, Thomayerova nemocnice, FN U svaté Anny v Brně, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně, FN Plzeň a nemocnice Kolín. Do těchto nemocnic jsme darovali necelých 30 tun tolik nezbytných vitamínů a minerálů v podobě čerstvého ovoce a minerálních vod.

Podpora
Podpora

Ochrana životního prostředí, společenské projekty

Každoročně během března a dubna umírá pod koly vozidel velké množství obojživelníků, kteří se v tuto dobu stěhují se ze svých zimovišť za účelem kladení vajec. Abychom těmto mnohdy opomíjeným tvorům pomohli, podpořili jsme projekt Českého svazu ochránců přírody, který prostřednictvím dobrovolníků zabezpečuje migrační trasy a přenáší obojživelníky na druhou stranu silnic. Společně tak v letošním roce zabezpečíme celkem 23 kritických míst.

Dobrovolnická iniciativa

Prostřednictvím dobrovolnické iniciativy se naši zaměstnanci také zapojují pravidelně do úklidu okolí prodejen, pořádají například dětské dny či jiné kulturní aktivity.

Podpora