Hintbox

Skupina REWE
zavedla digitální systém pro řešení stížností v rámci všech stupňů dodavatelského řetězce.

Stížnosti týkající se lidských práv nebo ohrožení životní prostředí nebo porušení náležité péče.

Náš postup pro podávání a řešení stížností v souvislosti s německým zákonem o povinnostech náležité péče v dodavatelských řetězcích zaručuje důvěryhodný a zároveň transparentní postup řešení stížností na porušování lidských práv nebo povinností v oblasti životního prostředí. Prostřednictvím stížnosti lze nahlásit podezření na možné ohrožení lidských práv nebo životního prostředí nebo na porušení povinnosti náležité péče, jako je nucená práce, dětská práce, diskriminace nebo škodlivé znečištění půdy, vody a ovzduší, jakož i škodlivý hluk a nadměrná spotřeba vody v souvislosti se skupinou REWE, jejími dodavatelskými řetězci nebo jejími zaměstnanci. Porušování lidských práv nebo povinnosti náležité péče o životní prostředí způsobuje značné škody nejen skupině REWE, ale i společnosti. Stížnosti týkající se ohrožení lidských práv a životního prostředí nebo porušení povinnosti náležité péče mohou podávat zaměstnanci i třetí strany.

Obzvláště snadný způsob, jak digitálně podat stížnost na ohrožení lidských práv a životního prostředí nebo na porušení povinnosti náležité péče, nabízí Hintbox skupiny REWE - na požádání i anonymně. Platforma pro podávání stížností navíc umožňuje hladkou komunikaci mezi oznamovateli a odpovědnými odděleními skupiny REWE v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Stížnosti zákazníků, například na kvalitu výrobků a služeb skupiny REWE nebo na služby v obchodech či cestovních kancelářích, se nepovažují za stížnosti týkající se ohrožení lidských práv nebo životního prostředí nebo porušení zásad náležité péče. V případě těchto stížností se neváhejte obrátit na oddělení zákaznického servisu a na hotline linky naší společnosti.

Výslovně vyzýváme zaměstnance a externí subjekty, aby nás informovali o jakémkoli podezření na ohrožení lidských práv nebo životního prostředí nebo na porušení zásad náležité péče. Oznamovatelé nesmí být v důsledku podání stížnosti nijak profesně znevýhodněni. Postup pro podávání stížností se řídí stanoveným postupem, který je rovněž uveden v Jednacím řádu v rámci příslušného odkazu Ve všech případech je zaručena anonymita. Účastníci řízení nejsou vázáni žádnými pokyny a jsou povinni zachovávat mlčenlivost.

REWE Group Hintbox

Nahlaste porušení lidských práv nebo životního prostředí

Stížnosti na porušování lidských práv nebo ohrožení životního prostředí lze na požádání snadno podat digitálně a anonymně.