Aby si nás příroda zase oblíbila.

Aby si nás příroda zase oblíbila.

Je čas na Plán B
koláž z tašek

Svět je jedinečným místem pro život.
A prozatím také jediným známým.

Je tak snadné podlehnout iluzi, že zdroje na naší modré planetě jsou nevyčerpatelné a světová ekonomika poroste neomezeně. Nicméně v posledních dekádách jsme se významně přiblížili takzvanému „bodu zvratu“, jehož překročení může vést ke dramatickým změnám ve vývoji světového klimatu. Rostoucí emise, úbytek biodiverzity, odpadky zamořující planetu na stovky let dopředu, nerovnoprávnost, sílící demografický nepoměr mezi populačně rostoucími rozvojovými zeměmi na jedné straně a bohatnoucími s déle žijícím obyvatelstvem na straně druhé, tomu všemu a mnohým další výzvám bude nuceno lidstvo v dalších dekádách čelit.

Už dnes je proto zcela nevyhnutelné podnikat kroky, které zajistí naši udržitelnou budoucnost a především perspektivnější vyhlídky pro generace, které přijdou po té naší. Obchodování s potravinami bude s ohledem na každodennost nákupů vždy v popředí celospolečenského a mediálního zájmu. Tuto odpovědnost přijímáme a podnikneme vše, co bude nezbytné pro zajištění udržitelného rozvoje. Ovšem bez vás, uvědomělých spotřebitelů, to nezvládneme.

Mělo-li lidstvo dosud vůbec nějaký plán, přestal fungovat.
Je nejvyšší čas otočit kormidlem.

Aby si nás příroda zase oblíbila
Nastal čas na Plán B

Zelené produktyZelené produkty

20202021202220302023

Nabídka sáčku k opakovanému používání v sortimentu ovoce a zeleniny.

Nabídka odnosných tašek z recyklovaného a recyklovatelného plastu.

Ukončení prodeje vajec z klecových chovů. (2022 - 60% bezklecových vajec).

Obaly privátních značek pouze recyklovatelné, znovu použitelné, či kompostovatelné.

 • Snižování gramáže a úspora materiálů při zachování funkčnosti obalů privátních značek.
 • Optimalizování obalů v lahůdkách a sortimentu pečiva.

Energie, emise a uhlíková stopaEnergie, emise a uhlíková stopa

2020202220402030

Snížení energetické náročnosti od roku 2012 do roku 2022 o 20%.

Vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše chlazeného skladu v Modleticích.

Snížení emisí skleníkových plynů.

Uhlíková neutralita v našich provozech (GHG Scope 1, Scope 2).

Otestujte si své znalosti

čára
Otázka 1/6
 • Kolik tun plastu vylovených z oceánu jsme v BILLA použili na výrobu re-tašek?
 • Pro výrobu našich žlutých odnosných tašek bylo z oceánu vyloveno 15 tun plastového odpadu. Snížili jsme díky tomu množství plastů, které tvoří v oceánech takzvané „plastové ostrovy“. Ten největší je v Tichém oceánu a je velký jako Francie, Španělsko a Německo dohromady. Pravidelným používáním retašek přispějete nejen k čistšímu oceánu, ale předejte tak i vzniku dalšího plastového odpadu. Vlastnosti plastů vylovených z oceánu samozřejmě i nadále sledujeme, a osvědčí-li se dlouhodobě, chceme tento unikátní zdroj využít i v dalších oblastech našeho podnikání.
 • Kolik procent lidí se domnívá, že papír je nejekologičtějším obalem?
 • Pro výrobu papíru je používána celulóza ze stromů. Jeho výroba a transport jsou také velmi energeticky náročné. V Bille proto nenajdete papírové tašky, ale pouze ty z recyklovaných plastů, které jsou v tomto ohledu ekologičtější. Jejich opakovaným použitím potom jejich ekologickou stopu nadále snižujete. I z toho důvodu preferujeme v případě papírových obalů recyklované a plně recyklovatelné obaly s patřičnými ekologickými certifikacemi. Třeba naše sáčky na pečivo, které lze třídit do papírového odpadu včetně průsvitného okénka z celulózy.
 • Mikrotenové sáčky se v ČR běžně recyklují.
 • Mikrotenové sáčky se v ČR nerecyklují spíše výjimečně. Jejich recyklace je finančně nákladná a výkupní cena recyklátu s ohledem na jejich minimální gramáž velmi nízká. Často tak končí ve spalovnách, či v horším případě na skládkách a volné přírodě. Omezíte-li jejich používání, přírodě značně pomůžete. S námi můžete prostřednictvím používání resáčků snížit spotřebu těch jednorázových, kterých průměrný český zákazník ročně spotřebuje až 400 kusů. V celkovém objemu se v našich prodejnách ročně spotřebuje tolik mikrotenových sáčků, kolik by obepnulo zemský rovník hned dvakrát!
 • Kolik plastu by se ušetřilo, kdyby 30 % zákazníků BILLA přestalo používat jednorázové plastové sáčky a nahradilo je resáčky?
 • Uvědomujeme si, kolik plastového odpadu vzniká. Nejčastěji však obal prodlužuje trvanlivost a čerstvost a chrání produkt při přepravě, nevzniká tak díky němu odpad potravinový. Velké množství obalů ale můžeme nahradit lépe recyklovatelnými a analyzujeme i produkty, kde je lze zrušit úplně. Vy nám můžete ale pomoci už dnes, jen na taškách a sáčcích můžeme společně ušetřit ročně desítky tun mnohdy zbytného plastového odpadu.
 • V kolika procentech nákupů aktuálně zákazníci používají resáčky nebo nepoužijí žádný sáček?
 • Každý ušetřený kus se počítá. Protože víme, že i vám na přírodě záleží, uvedli jsme v roce 2020 do prodejen resáčky, se kterými můžete pomoci spotřebu jednorázových plastů snížit. Ty už používají dvě procenta z vás! Věřte nebo ne, i to je na začátek dobrý výsledek. Nezapomínejte resáčky doma a inspirujte každým nákupem i ostatní zákazníky.
 • Kolik vytříděného plastového odpadu je v ČR ročně recyklováno?
 • Jen třídění odpadu již nestačí, protože jeho objem dlouhodobě narůstá a je proto lepší mu v některých případech zcela předcházet. O řadu plastů není na zpracovatelském trhu zájem, a tak se nejčastěji recyklují plastové PET lahve, některé druhy transparentních fólií či pevných průhledných obalů, dále tzv. „kelímkovina“ či pevné obaly z drogistického zboží. K recyklaci a dalšímu využití míří v průměrně pouze 30 % všech vytříděných plastů. I tak je velmi důležité odpad třídit! Dlouhodobě proto ve spolupráci s dodavateli pracujeme na snižování prodeje produktů balených v obtížně recyklovatelných obalech a přinášíme řešení, díky kterým můžete pomoci se snížením spotřeby obalů i vy – naši zákazníci.
 • Tvoje úspěšnost je%