Aby si nás příroda zase oblíbila.

Aby si nás příroda zase oblíbila.

Je čas na Plán B
Více o Plánu B
koláž z tašek

Svět je jedinečným místem pro život.
A prozatím také jediným známým.

Je tak snadné podlehnout iluzi, že zdroje na naší modré planetě jsou nevyčerpatelné a světová ekonomika poroste neomezeně. Nicméně v posledních dekádách jsme se významně přiblížili takzvanému „bodu zvratu“, jehož překročení může vést ke dramatickým změnám ve vývoji světového klimatu. Rostoucí emise, úbytek biodiverzity, odpadky zamořující planetu na stovky let dopředu, nerovnoprávnost, sílící demografický nepoměr mezi populačně rostoucími rozvojovými zeměmi na jedné straně a bohatnoucími s déle žijícím obyvatelstvem na straně druhé, tomu všemu a mnohým další výzvám bude nuceno lidstvo v dalších dekádách čelit.

Už dnes je proto zcela nevyhnutelné podnikat kroky, které zajistí naši udržitelnou budoucnost a především perspektivnější vyhlídky pro generace, které přijdou po té naší. Obchodování s potravinami bude s ohledem na každodennost nákupů vždy v popředí celospolečenského a mediálního zájmu. Tuto odpovědnost přijímáme a podnikneme vše, co bude nezbytné pro zajištění udržitelného rozvoje. Ovšem bez vás, uvědomělých spotřebitelů, to nezvládneme.

Ivan Holub Ivan Holub
Ivan Holub
Koordinátor udržitelného rozvoje

Mělo-li lidstvo dosud vůbec nějaký plán, přestal fungovat.
Je nejvyšší čas otočit kormidlem.

Aby si nás příroda zase oblíbila
Přišel čas na Plán B
eko

V BILLA dlouhodobě zavádíme obaly, které jsou z recyklovaných a recyklovatelných materiálů.

Podporujeme tak cirkulární ekonomiku a odstraňujeme z přírody plasty.
Pomoci můžete i vy! Tím, že budete používat naše resáčky a retašky. Každý ušetřený kus se počítá.

reSáček

resáčkysáčky

 • vyrobeny z recyklovaného plastu
 • certifikovány podle Global Recycled Standard
 • balení po 2 kusech
 • nahradí až 400 plastových sáčků za rok
reSáček

retaškytašky

 • vyrobeny z recyklovaného plastu
 • certifikovány podle Global Recycled Standard
reTaška

Jsou papírové tašky skutečně ekologické?

Na podzim roku 2019 jsme se odhodlali k poměrně odvážnému kroku a vyřadili z prodeje papírové tašky. Plastová taška, je-li užívána opakovaně, správně vytříděna a recyklována, má výrazně nižší ekologickou stopu než papírová či bavlněná. Na druhou stranu si uvědomujeme závažnost plastového odpadu v přírodě, proto už teď společně s námi můžete podnikat řadu kroků ke snížení jeho spotřeby.

Recyklovaný polyester je pro výrobu resáčkůretašek tím nejekologičtějším materiálem. Je dokonce šetrnější než biobavlna nebo papír. S každým opakovaným použitím pomáháme přírodě.

doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD., MBA
 • Děkan fakulty environmentálních studií, VŠCHT
 • Odborník na analýzu životního cyklu produktů
doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD. MBA

Otestujte si své znalosti

čára
Otázka 1/6
 • Kolik tun plastu vylovených z oceánu jsme v BILLA použili na výrobu re-tašek?
 • Pro výrobu našich žlutých odnosných tašek bylo z oceánu vyloveno 15 tun plastového odpadu. Snížili jsme díky tomu množství plastů, které tvoří v oceánech takzvané „plastové ostrovy“. Ten největší je v Tichém oceánu a je velký jako Francie, Španělsko a Německo dohromady. Pravidelným používáním retašek přispějete nejen k čistšímu oceánu, ale předejte tak i vzniku dalšího plastového odpadu. Vlastnosti plastů vylovených z oceánu samozřejmě i nadále sledujeme, a osvědčí-li se dlouhodobě, chceme tento unikátní zdroj využít i v dalších oblastech našeho podnikání.
 • Kolik procent lidí se domnívá, že papír je nejekologičtějším obalem?
 • Pro výrobu papíru je používána celulóza ze stromů. Jeho výroba a transport jsou také velmi energeticky náročné. V Bille proto nenajdete papírové tašky, ale pouze ty z recyklovaných plastů, které jsou v tomto ohledu ekologičtější. Jejich opakovaným použitím potom jejich ekologickou stopu nadále snižujete. I z toho důvodu preferujeme v případě papírových obalů recyklované a plně recyklovatelné obaly s patřičnými ekologickými certifikacemi. Třeba naše sáčky na pečivo, které lze třídit do papírového odpadu včetně průsvitného okénka z celulózy.
 • Mikrotenové sáčky se v ČR běžně recyklují.
 • Mikrotenové sáčky se v ČR nerecyklují spíše výjimečně. Jejich recyklace je finančně nákladná a výkupní cena recyklátu s ohledem na jejich minimální gramáž velmi nízká. Často tak končí ve spalovnách, či v horším případě na skládkách a volné přírodě. Omezíte-li jejich používání, přírodě značně pomůžete. S námi můžete prostřednictvím používání resáčků snížit spotřebu těch jednorázových, kterých průměrný český zákazník ročně spotřebuje až 400 kusů. V celkovém objemu se v našich prodejnách ročně spotřebuje tolik mikrotenových sáčků, kolik by obepnulo zemský rovník hned dvakrát!
 • Kolik plastu by se ušetřilo, kdyby 30 % zákazníků BILLA přestalo používat jednorázové plastové sáčky a nahradilo je resáčky?
 • Uvědomujeme si, kolik plastového odpadu vzniká. Nejčastěji však obal prodlužuje trvanlivost a čerstvost a chrání produkt při přepravě, nevzniká tak díky němu odpad potravinový. Velké množství obalů ale můžeme nahradit lépe recyklovatelnými a analyzujeme i produkty, kde je lze zrušit úplně. Vy nám můžete ale pomoci už dnes, jen na taškách a sáčcích můžeme společně ušetřit ročně desítky tun mnohdy zbytného plastového odpadu.
 • V kolika procentech nákupů aktuálně zákazníci používají resáčky nebo nepoužijí žádný sáček?
 • Každý ušetřený kus se počítá. Protože víme, že i vám na přírodě záleží, uvedli jsme v roce 2020 do prodejen resáčky, se kterými můžete pomoci spotřebu jednorázových plastů snížit. Ty už používají dvě procenta z vás! Věřte nebo ne, i to je na začátek dobrý výsledek. Nezapomínejte resáčky doma a inspirujte každým nákupem i ostatní zákazníky.
 • Kolik vytříděného plastového odpadu je v ČR ročně recyklováno?
 • Jen třídění odpadu již nestačí, protože jeho objem dlouhodobě narůstá a je proto lepší mu v některých případech zcela předcházet. O řadu plastů není na zpracovatelském trhu zájem, a tak se nejčastěji recyklují plastové PET lahve, některé druhy transparentních fólií či pevných průhledných obalů, dále tzv. „kelímkovina“ či pevné obaly z drogistického zboží. K recyklaci a dalšímu využití míří v průměrně pouze 30 % všech vytříděných plastů. I tak je velmi důležité odpad třídit! Dlouhodobě proto ve spolupráci s dodavateli pracujeme na snižování prodeje produktů balených v obtížně recyklovatelných obalech a přinášíme řešení, díky kterým můžete pomoci se snížením spotřeby obalů i vy – naši zákazníci.
 • Tvoje úspěšnost je%
koláž z tašek

Používání resáčkysáčků aresáčkytašek v BILLA vítáme!

Více než 70% zákazníků ale uvádí, že je vždy před cestou na nákup zapomene doma.
Proto jsme pro vás připravili několik tipů, jak na ně nezapomínat.

1 reSáček

Jezdíte na nákup autem? Mějte v rezervě resáčky a retašky i tam.

2 Mobilní aplikace

Stáhněte si aplikaci BILLA Czech, která vám pomocí notifikací bude resáčky a retašky připomínat.

3 reTaška

Mějte z každého nákupu bez zbytečných obalů radost! I na tu si zvyknete a pomůže vám na resáčky a retašky myslet.

4 reSáček

Dejte si sami pro sebe 30denní výzvu, během které budete na sáčky pamatovat. Přesne tak dlouho trvá osvojit si nový zvyk.

5 reSáček

Zapojte celou rodinu! Partnera nebo děti. Právě dětem často na životním prostředí záleží nejvíce. Jistě vám před každým nákupem nadšeně připomenou, abyste resáčky a retašky nezapomněli.

6 Klíč

Pro sáčky a tašky si najděte doma vhodné místo, kam je budete vždy po nákupu ukládat. Ideální je třeba předsíň. Na nákup si s sebou berete i klíče a peněženku, přidejte resáčky a retašky.

Zelené produkty
Zelené produkty

Zelené produkty

Dbáme na dodržování etických obchodník praktik a lidských práv, zajištění důstojných životních podmínek hospodářských zvířat, ochranu a cirkularitu přírodních zdrojů včetně ochrany biodiverzity. V neposlední řadě klademe důraz na zdravý životní styl.

zjistit více
Energie, klima a životní prostředí
Energie, klima a životní prostředí

Energie, klima a životní prostředí

Dlouhodobě vyhodnocujeme a snižujeme spotřebu energií, paliv a skleníkových plynů, optimalizujeme logistické procesy a šetrně nakládáme se zdroji potřebnými pro naše podnikání.

zjistit více
Zaměstnanci
Zaměstnanci

Zaměstnanci

Rozvíjíme firemní kulturu založenou na důvěře a vzájemném respektu, vytváříme příznivé pracovní podmínky pro kariérní růst, klademe důraz na maximální ochranu zdraví a bezpečnost práce, zohledňujeme životní fáze našich zaměstnanců a utváříme rozmanité pracovní prostředí bez jakýchkoli projevů diskriminace.

zjistit více
Společenská odpovědnost
Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Dlouhodobě podporujeme lokality, kde působíme. Usilujeme o dlouhodobá partnerství s místními komunitami a podílíme se na projektech, které pomáhají rozvoji místních organizací a okolní přírody.

zjistit více