Aby si nás příroda zase oblíbila.

Plán B

Strategie udržitelnosti BILLA.

Udržitelnost se stala neoddělitelnou součástí BILLA a prostupuje všemi našimi aktivitami.
Naše cíle a závazky budeme v této sekci postupně rozšiřovat a upřesňovat tak, abychom poskytli vám, našim zákazníkům, co nejtransparentnější přehled našich programů a aktivit napříč všemi pilíři udržitelnosti BILLA.

Aby si nás příroda zase oblíbila

Už dnes je proto zcela nevyhnutelné podnikat kroky, které zajistí naši udržitelnou budoucnost a především perspektivnější vyhlídky pro generace, které přijdou po té naší. Obchodování s potravinami bude s ohledem na každodennost nákupů vždy v popředí celospolečenského a mediálního zájmu. Tuto odpovědnost přijímáme a podnikneme vše, co bude nezbytné pro zajištění udržitelného rozvoje. Ovšem bez vás, uvědomělých spotřebitelů, to nezvládneme.

Zelené produktyZelené produkty

Cíl

Komentář

Status

Cíl:

Nabídka odnosných tašek z recyklovaného a recyklovatelného plastu do roku 2020

Komentář:

Materiál opakovatelně použitelných tašek: recyklovaný LDPE a PET (celkem v roce 2020 využito přes 300 tun recyklovaného plastu)

Status:

Splněno koncem 2020

Cíl:

Nabídka sáčků k opakovanému používání v sortimentu ovoce a zeleniny

Komentář:

Recyklované a recyklovatelné polyesterové sáčky

Status:

Splněno v listopadu 2020

Cíl:

Postupná úspora materiálu u obalů privátních značek

Komentář:

14 tun plastu v roce 2020
1,4 tuny ukončením prodeje plastových talířů
12 tun úpravou gramáže plastových lahví Clever a BILLA Cola
0,5 tuny prodejem okurek Česká farma bez obalu

Status:

Dlouhodobý cíl

Cíl:

Recyklovatelnost obalů privátních značek

Komentář:

V rámci národních výběrových řízení požadujeme recyklovatelnost obalů

Status:

Dlouhodobý cíl

Cíl:

Rozšiřování certifikovaných produktů pocházejících z udržitelného zemědělství či udržitelných chovů včetně rozšiřování portfolia privátní značky BILLA BIO

Komentář:

Cíl bude upřesněn

Status:

Dlouhodobý cíl

Cíl:

Ukončení prodeje vajec z klecových chovů

Komentář:

Aktuálně pochází 60 % nabízených vajec z neklecových chovů, u našich privátních značek již klecová vejce nenajdete

Status:

Bude splněno do konce 2023

Cíl:

Ukončení využívání vajec z klecových chovů jako suroviny v produktech privátních značek

Komentář:

Cíl bude upřesněn

Status:

Bude splněno do konce 2023

Energie, emise a uhlíková stopaEnergie, emise a uhlíková stopa

Cíl

Komentář

Status

Cíl:

Snížení energetické náročnosti od roku 2012 do roku 2022 o 20 %

Komentář:

Koncem roku 2020 byla energetická náročnost snížena oproti roku 2012 již o 44 % (na m² prodejní plochy)

Status:

Splněno koncem 2020

Cíl:

Snížení emisí skleníkových plynů

Komentář:

O 30 %

Status:

Do roku 2030

Cíl:

Uhlíková neutralita

Komentář:

Ve všech provozech

Status:

Do roku 2040

ZaměstnanciZaměstnanci

Cíl

Komentář

Status

Cíl:

Minimálně 10 % zkrácených úvazků na prodejnách

Komentář:

Některé životní situace vyžadují práci na zkrácený úvazek. Chceme být zaměstnavatelem, který vychází vstříc potřebám zaměstnanců, a proto nabízíme i zkrácené úvazky.

Status:

Dlouhodobý cíl

Společenská odpovědnostSpolečenská odpovědnost

Cíl

Komentář

Status

Cíl:

Výsadba a renovace ovocných sadů a alejí

Komentář:

Od roku 2018 do roku 2020 jsme zrealizovali výsadbu nových ovocných sadů a alejí celkem v 5 lokalitách. V této iniciativě i nadále pokračujeme

Status:

Dlouhodobý cíl