Aby si nás příroda zase oblíbila.

Energie, emise a uhlíková stopa

Klimatická změna je velkou hrozbou pro celou planetu.

Ctíme závazky Evropské unie, která se má do roku 2050 stát uhlíkově neutrálním kontinentem. Víme již, že snížení spotřeby energií a průběžné snižování emisí musí být jasnou prioritou našich lokálních týmů. Aby se nám v České republice lépe dýchalo, je čas na Plán B.
Zaměřte se na snižování emisí s námi. Cest je celá řada.

industry

Do roku 2040 dosáhneme uhlíkové neutrality ve všech našich provozech, přičemž už do roku 2030 snížíme emise skleníkových plynů o 30 %.

CO2

EnergieEnergie

V rámci oblasti energetické účinnosti se snažíme neustále snižovat svou spotřebu energie na metr čtvereční prodejní plochy. V tomto procesu klíčovým způsobem přispíváme k ochraně klimatu. BILLA ve svých obchodech používá především energii pro chlazení a osvětlení. Od roku 2012 došlo ke snížení spotřeby energii o 44 %, konkrétně elektřiny o 19 %, plynu o 37 % a dálkového tepla o 79 %.

Energie

Odpady a nakládání se zdroji

V oblasti potravin se BILLA snaží udržet procento potravinových ztrát na minimu.

Nejmodernější automatizované systémy a procesy objednávek jsou v kombinaci s krátkými přepravními vzdálenostmi a bezproblémovým chlazením výchozím předpokladem pro minimalizaci neprodaného zboží. Dalším způsobem, jak omezit potravinové ztráty, je spolupráce s potravinovými bankami a dalšími neziskovými organizacemi.

Recyklované košíky

Zavádíme nové recyklované košíky, které obsahují 75-95 % recyklovaného plastu, díky čemuž šetříme primární zdroje (v tomto případě ropu), energie, a vodu nezbytné pro jejich výrobu. Vyrábět z druhotných surovin se vyplatí.

Recyklované košíky
Regálové děliče

Regálové děliče

Do nových prodejen instalujeme už pouze 100% recyklované regálové děliče, na zbylých prodejnách je obměníme v momentě, kdy ty stávající doslouží. Nové děliče z rPETU neboli druhotných surovin vydrží stejně dlouho jako ty původní, používat se tedy budou zhruba 5 let. Nově mají černou barvu, zatímco stávající varianty byly průhledné. Tímto krokem ročně ušetříme 28 tun primárního plastu.

 • 53% - Domácnosti
 • 19% - Zprac. průmysl
 • 12% - Stravování
 • 11% - Výroba
 • 5% - Obchod

Ročně se vyhodí do odpadu

 • Svět - 1,6 miliardy tun jídla
 • Evropa - 89 milionu tun jídla
 • Česko - 830 000 tun jídla

Česko

 • Potraviny vyhazují 3/4 českých domácností
 • Potravinový odpad tvoří 30 % veškerého odpadu českých domácností
 • Ročně vyhodí česká domácnost jídlo za 20 000 Kč (měsíčně za 1700 Kč)
otazník

Víte, že v našich prodejnách máme úseky se zlevněnými potravinami s blížícím se datem minimální trvanlivosti?

Můžete tak ušetřit 25 nebo 50 % z původní ceny a ještě potravinu svým nákupem a následným zpracováním uchránit před zkázou.

Tyto potraviny jsou označené kulatou samolepkou s popisem

samolepka

Digitální cenovky

Všudypřítomná digitalizace proměňuje řadu oblastí života a setkáváme se s ní doslova na každém kroku.

Projekt digitálních cenovek má ambici nahradit stávající papírové, jejichž pravidelně obměňované množství zatěžuje životní prostředí. Do konce roku 2021 budou elektronické prodejny už na 75 našich prodejnách (31 %) a v příštím roce takto dovybavíme dalších 20 obchodů.

Papír

Ročně díky nim ušetříme více než 2 250 000 listů papíru velikosti A4.

Papír

Dalších téměř 250 000 listů papíru A5.

Strom

Z jednoho vzrostlého stromu lze vyrobit až 80 tisíc papírových archů A4.

Srdce

Instalací elektronických cenovek v 11 prodejnách tak každoročně uchráníme před pokácením 28 vzrostlých stromů.