Aby si nás příroda zase oblíbila.

Energie, emise a uhlíková stopa

Klimatická změna je velkou hrozbou pro celou planetu.

Ctíme závazky Evropské unie, která se má do roku 2050 stát uhlíkově neutrálním kontinentem. Víme již, že snížení spotřeby energií a průběžné snižování emisí musí být jasnou prioritou našich lokálních týmů. Aby se nám v České republice lépe dýchalo, je čas na Plán B.
Zaměřte se na snižování emisí s námi. Cest je celá řada.

industry

Dlouhodobě vyhodnocujeme a snižujeme spotřebu energií, paliv a skleníkových plynů, optimalizujeme logistické procesy a šetrně nakládáme se zdroji potřebnými pro naše podnikání.

EnergieEnergie

V rámci oblasti energetické účinnosti se snažíme neustále snižovat svou spotřebu energie na metr čtvereční prodejní plochy. V tomto procesu klíčovým způsobem přispíváme k ochraně klimatu. BILLA ve svých obchodech používá především energii pro chlazení a osvětlení. Od roku 2012 došlo ke snížení spotřeby energii o 44 %, konkrétně elektřiny o 19 %, plynu o 37 % a dálkového tepla o 79 %.

Energie

Plýtvání potravinami

V oblasti potravin se BILLA snaží udržet procento potravinových ztrát na minimu.

Nejmodernější automatizované systémy a procesy objednávek jsou v kombinaci s krátkými přepravními vzdálenostmi a bezproblémovým chlazením výchozím předpokladem pro minimalizaci neprodaného zboží. Dalším způsobem, jak omezit potravinové ztráty, je spolupráce s potravinovými bankami a dalšími neziskovými organizacemi.

 • 53% - Domácnosti
 • 19% - Zprac. průmysl
 • 12% - Stravování
 • 11% - Výroba
 • 5% - Obchod

Ročně se vyhodí do odpadu

 • Svět - 1,6 miliardy tun jídla
 • Evropa - 89 milionu tun jídla
 • Česko - 830 000 tun jídla

Česko

 • Potraviny vyhazují 3/4 českých domácností
 • Potravinový odpad tvoří 30 % veškerého odpadu českých domácností
 • Ročně vyhodí česká domácnost jídlo za 20 000 Kč (měsíčně za 1700 Kč)
otazník

Víte, že v našich prodejnách máme úseky se zlevněnými potravinami s blížícím se datem minimální trvanlivosti?

Můžete tak ušetřit 25 nebo 50 % z původní ceny a ještě potravinu svým nákupem a následným zpracováním uchránit před zkázou.

Tyto potraviny jsou označené kulatou samolepkou s popisem

samolepka

Digitální cenovky

Všudypřítomná digitalizace proměňuje řadu oblastí života a setkáváme se s ní doslova na každém kroku.

Projekt digitálních cenovek má ambici nahradit stávající papírové, jejichž pravidelně obměňované množství zatěžuje životní prostředí. Po úspěšném pilotním projektu v Praze v Poděbradské ulici jsme dokončili v roce 2019 instalaci digitálních cenovek v dalších deseti supermarketech napříč Českou republikou.

Papír

Ročně díky nim ušetříme více než 2 250 000 listů papíru velikosti A4.

Papír

Dalších téměř 250 000 listů papíru A5.

Strom

Z jednoho vzrostlého stromu lze vyrobit až 80 tisíc papírových archů A4.

Srdce

Instalací elektronických cenovek v 11 prodejnách tak každoročně uchráníme před pokácením 28 vzrostlých stromů.